Nõo Põhikooli remont sai valmis

26. jaanuaril avati pidulikult Nõo Põhikooli “suure maja” 2. ja 3. korrus. Remondi käigus said 10 klassiruumi, kus õpetatakse emakeelt matemaatikat ja inglise keelt uue ja rõõmsama välimuse. Samuti remonditi koridorid ning ehitati uued tualetid ja puhkealad.