Koolis võeti kasutusele nutihotellid

Erinevatel põhjustel ja mitmete osapooltega arutades jõudsime järeldusele, et rajame kooli „nutihotellide keti“. Seega on täna igas klassiruumis võimalus ainetunni alguses asetada oma nutiseade selleks kohandatud kasti ning võtta see sealt tunni lõppedes kaasa.

Vajadus selleks tekkis mitmete arusaamatuste , seaduserikkumiste (nt kaaslaste salajane filmimine jne) ja kiusamisjuhtumite tõttu. Tänu sellele saavad nüüd täielikult tunnile keskenduda nii õpilased kui ka õpetajad.