Nõo Põhikoolis alustas tööd psühholoog

Nõo Põhikoolis töötab sellest õppeaastast koolipsühholoog Ly Erg.
Psühholoogi kabinet asub uue maja III korrusel sotsiaalpedagoogi tööruumi
kõrval. Kohtumised ja pikemad jutuajamised on hea kokku leppida kirja
teel (ly.erg@noopk.ee), aga võib ka vahetunnis või pärast tunde
ruumist 303 läbi tulla.
Millal pöörduda koolipsühholoogi juurde? Kui tuju on pikemat aega
halb, õppimine ei lähe hästi, käitumine ei meeldi ei teistele ega
endale, aga teistmoodi ka ei oska. Kui on suhted sassis või mure oma
tuleviku pärast. Või on mure hoopis kellegi teise pärast. Aga võib
tulla ka siis kui on lihtsalt huvi psühholoogia vastu ja tahaks
lugemissoovitust või iseennast paremini tundma õppida.
Loe lisaks:
http://koolipsyhholoogid.ee/olulised-dokumendid/millal-poorduda-koolipsuhholoogi-poole/