1. klassi astujatele

1. septembril 2019. a Nõo Põhikooli 1. klassi tulevaid lapsi registreeritakse kooli kantseleis 4. märtsist – 22. märtsini 2019. a.

Kantselei on avatud kell 8.00 – 16.00

Kaasa võtta:
-lapse sünnitunnistus
-1 pilt õpilaspileti jaoks (2 x 3 cm)
-tervisekaart (võib tuua ka hiljem)
-koolivalmiduskaart (võib tuua ka hiljem).

 

1. klassi astumisega seotud info:

Rühmaõpe Nõo Põhikoolis

Nõo Põhikooli vastuvõtu kord

Nõo Põhikooli 1. klassi astumise avaldus

Nõo Põhikooli põhimäärus